גרעין תורני צפת

מיילדות לבגרות

מטרת הסמינריון: בסמינריון זה אנו נעביר הכנה לבר/ת המצווה. נדבר על כניסת הילד/ה לעול המצוות ולהיות חלק מעם ישראל. על מחויבתיו וזכויותיו כחלק עם ישראל. 

בתוכנית

"מי אני ומה שמי" – יחידה עם מדריכי הסמינריון בנושא: הכרות עם עצמי. היחידה מעלה שאלות: מי אני, מה חשוב לי, מה הם השורשים שלי – היחידה כוללת הפעלות ויצירת סמל אישי.
"כה עשו חכמינו" – סיור בעקבות חכמי צפת בעיר העתיקה.
"מעשה אבות סימן לבנים" – שיחה מפי הרב שמואל אליהו רבה של צפת .
"מצווה גדולה להיות בשמחה" – סיפורים, שירים וניגונים עם אמנים צפתים.
"מילדות לבגרות" – שיחה קצרה עם רב מישיבת ההסדר צפת בנושא: משמעות היות בוגר ביהדות.
"וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים" – יחידה בנושא התבגרות, לקיחת האחריות על המעשים וקבלת עול מצוות.
בנים: שיחה עם סופר סת"ם בליווי שקופיות.
בנות: "הדלקת נרות שבת" – סדנת יצירה ועיצוב נרות שעווה.
"קשר המסתורין" – יחידה בנושא הקשר לארץ ישראל.
"קום והתהלך בארץ" – סיור חוויתי בגליל.

משך התוכנית: שבת או פעילות חד יומי 
קהל יעד: כיתות ו-ז'