גרעין תורני צפת

גרעין תורני לאומי צפת

יחד בונים קהילה

הגרעין התורני מונה משפחות רבות שחיות בעיר בקהילות השונות, חלקן הגיעו מחוץ לעיר וחלקן בני המקום. הגרעין מהווה את הגורם המתסיס, שאינו שוקט על שמריו, המחפש כל הזמן דרכים ופעולות כיצד להתקדם ולקדם את עצמו, את האנשים, את הקהילות ואת העיר בכלל, למקומות טובים יותר ושלמים יותר. 

מתוך כך הגרעין פועל לחיזוק ההתישבות בעיר צפת דרך הבאת משפחות לעיר וסיוע בקליטתם, מקדם ומבצע מיזמים רבים בתחומי חינוך וחברה שמשפיעים רבות הן במישור הפרטי והן במישור הציבורי על כלל תושבי העיר. 

אנשי הגרעין מאמינים שהשילוב של חיבור קהילתי שפתוח לכל יחד עם משימתיות כלפי חוץ, הוא המתכון הנכון לבנית חברה אזרחית נכונה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.

צור קשר

ארועים פתוחים

מהנעשה בגרעין

יום לימוד לתשעת הימים, עם הרבנית טובה בזק.

אנחנו בעיתונות

בן הקהילה ייצג אותנו בחידון התנ"ך הארצי

על מיזם מרכז קהילתי עופר בניצוחו של רכז הגרעין יואב הופמן