גרעין תורני צפת

לשון הרע

מטרת הסמינריון: "כחיצים ביד גיבור" – בסמינריון זה נברר את כוחו של הדיבור את השימוש הראוי בדיבור אל מול הפגיעה היכולה להיגרם מהלשון ובסכנה היום יומיות שיכולה להיגרם מכח הדיבור עד כדי שפיכות דמים ממש.

בתוכנית

 
"מה אמרתי?" – הצגת פתיחה עם המדריכים.
"כוחו של דיבור" – יחידה בקבוצות
"רצח …" – יחידה בנושא לשון הרע
"סודה של השפה העברית " – שיחה תורנית בנושא: רעיונות מתורת הנסתר על חשיבות ומשמעות המילים העבריות.
"גניבה …" – יחידה בנושא אמת ושקר, גניבת דעת ועוד
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" – שיחה בנושא שמירת הלשון