גרעין תורני צפת

תוכנית מסלול שנתית

לאחר הכניסה יש ללחוץ על הספרה 5

פעילויות אחרונות במדרשת אור פשוט

הרבנית דבורה בנימין

ראשת בית המדרש